Densetsu no Starfy 2/Credits

From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search

Below are the Staff Credits from Densetsu no Starfy 2; split into Staff Roll 1 and Staff Roll 2.

Staff Roll 1 lists the actual names of staff, while the names from Staff Roll 2 are nicknames of the staff.

Staff Roll 1

These are the Staff Credits from Staff Roll 1.

Conception

 • Satoko Tanaka
 • Tatsuhiro Takasago

Main Programming

 • Kenta Egami

Programming

 • Takahiro Furukawa
 • Hisatsugu Shiro
 • Emiko Noguchi
 • Kouichi Kitano
 • Hiroshi Okuda
 • Hiroyuki Ikenaga

Main Design

Design

 • Atsushi Okamoto
 • Erika Hara
 • Akira Mochizuki
 • Yuuichirou Nakayama
 • Kanna Kozuru
 • Chiemi Taniguchi

Package Edition & Illustration

 • Yasuko Takahashi
 • Ryuusuke Yoshida

Manual Edition

 • Sachiko Nakamichi
 • Takashi Itou
 • Masayuki Okada

Music

Special Thanks

Director

Producer

General Producer

Executive Producer

End message

TOSE

Presented by Nintendo

Staff Roll 2

These are the Staff Credits from Staff Roll 2.

Conception

 • Satoko Higezuki
 • Takesago Desuyone

Main Programming

 • Kesota Egami

Programming

 • Nikumania Furukawa
 • ☆Hisabou☆
 • Ebiko Noguchi
 • Shinsekai no Kitano
 • Urutorasu☆Hiroshi
 • Fen Ikenaga

Main Design

 • Shinoki Tokaiuhito

Design

 • Echigyoya Atsushi
 • Oekakierī
 • Akira Nonozuki
 • Tonderu♥ Yuuichiro
 • Kozuru☆Momokomu
 • Tanigutchi Chiemi

Package Edition & Illustration

 • Yasuko Takahashi。
 • Yoshida Kuwagata

Manual Edition

 • Nakamitchī☆ Sachiko
 • Itoussu Dōmo
 • Masayuki Okaokada

Music

 • Tongariboushi Iwamo

Special Thanks

 • Kachō Yamamoto
 • Achako Haruhana
 • Niizuma♥Keiko
 • Super Mario Club

Director

 • Zangiyura☆Imai
 • Azusa Tajima

Producer

 • Yasuhiro Dadakko
 • Kakarichō Yamagami

General Producer

 • Buchō Izushi
 • Jōmu Kondou

Executive Producer

 • Shachō Iwata

End message

TOSE
Presented by Nintendo